Furenga 2019

 

Projekt FURENGA je zahteval najprej temeljito strokovno raziskavo furmanstva na naših tleh, zaradi posebnosti in lokalnih značilnosti predvsem dediščino furmanov Vipavske doline in Trnovske planote (vozov, opreme konjev in vpreg, noše ter opreme furmanov in podobno), ki sta jo leta 1993 opravila kustos etnolog ter kasnejši ravnatelj Goriškega muzeja Andrej Malnič in samostojni muzejski tehnik oblikovalec,v Goriškem muzeju in ustanovitelj Društva DOLI Boris Blažko, ki ta projekt od začetkov leta 1990 tudi vodi.

Med večletnim proučevanjem ter pripravami za ta projekt je Goriški muzej pridobil za svojo zbirko preko 60 vozil in vozov, ki jih je bilo treba večino tudi restavrirati, da so bili muzejsko neoporečno obnovljeni in usposobljeni za svojo prvobitno funkcijo. Temu je sledila postavitev FURENGE  kot razstave v živo.

Namen prireditve je turistično promoviranje Mestne občine Nova Gorica in njenega zaledja, s prikazom starih opravil, s katerimi so se nekoč preživljali ljudje Trnovske in Banjške planote. Glavna nit celotne prireditve je prikaz podiranja, nalaganja, prevoza in postavljanja jambora – mlaja. Poleg tega v sodelovanju z raznimi društvi pa na posameznih deloviščih in postajališčih prikazujemo nekatera gozdarska in obrtniška opravila in dela, ki jih spremlja kulturni program.

Namen prireditve je tudi promoviranje muzejske dejavnosti. Še posebno ohranjanja nesnovne kulturne dediščine, ki jo s strokovno pomočjo Goriškega muzeja raziskuje in ohranja Društvo za oživljanje lokavškega izročila  DOLI. Prireditev je v stroki označena za razstavo v živo. Predmeti, vozovi in vsa oprema so originali ali pa replike muzealij, ki jih hrani Goriški muzej. Tudi znanje furmanov in ravnanje s konji, vozovi in  opremo je  pridobljeno skozi raziskovanje in predvsem z učenjem od starejših, saj društvo že od začetkov svojega obstoja, vse znanje črpa od še živečih poslednjih furmanov, in tako ustvarja močan fond nesnovne kulturne dediščine o tej obrti že 29 let. V društvu DOLI, kot prvem raziskovalcu in nosilcu tovrstne nesnovne dediščine, si prizadevamo to znanje prenašati tudi na mlajše, pa tudi na vse tiste, ki jih zanima tovrstna kulturna dediščina. Kot razstava v živo je furenga doživela daleč največ ponovitev in prikazov različnih prevozov s konjsko vprego. Od prve predstavitve naprej smo organizirali več kot 130 ponovitev in prevozili več kot 7000 km cest po Sloveniji in Italiji. Iz Društva DOLI, kot raziskovalca in nosilca tega znanja, se znanje v obdobju 29 let prenaša že na mlajše in tudi druge, ki si želijo to znanje ohranjati.

 

PROGRAM:

 

SOBOTA, 27. APRIL 2019

 

 

9.00–12.00

 

-  Ob cesti Trnovo–Nemci:

              -  izbiranje in podiranje smreke za goriški mlaj,

              -  predstavitev starega, ročnega načina dela v gozdu.

 - Spremljevalne dejavnosti (Organizira Društvo za ohranjanje dediščine Trnovske planote):

               - kuhanje gozdarske malice v gozdu,

- ob 13.30 degustacija hrane in pijače, kot so jo nekoč jedli gozdarji in furmani,

               - delavnice na temo gozdarjenja,

               - izdelava gozdarskega bivaka iz lubja,

               - predstavitev domače obrti v gozdu;

              - taborniki (Rod soških mejašev) bodo prikazali postavitev grmade v obliki pagode za kresovanje v Novi Gorici;

               - med vsemi dogodki v gozdu nas bodo obiskovali in z igranjem razveseljevali          

                 harmonikarji Glasbene šole Andreja Plesničarja.

 

10.30 

 -Podiranje in pripravljanje smreke za prevoz:

               - kleščenje,

               - lupljenje.

             

 13.30–18.00

  - Na cesti Trnovo–Nemci:

               - pripravljanje voza za prevoz jambora,

               - nalaganje jambora na voz in povezovanje,    

               - pripravljanje konj,

               - vpreganje konj,

               - ob 17.00 odhod proti Trnovemu.

 

18.00–22.00

         

- Trnovo:

               - prihod vozov in jambora na Trnovo,

               - izpreganje konj,

               - večerja za furmane.

 - Spremljevalne dejavnosti (Organizira Društvo za ohranjanje dediščine Trnovske planote):

              - ob 18.00 bodo furmane pričakali harmonikarji in folklorno društvo;

- ob 20.00 bomo večer popestrili in nadaljevali z narodnozabavnim ansamblom Tik Tak.

 

 

 

 

NEDELJA, 28. APRIL 2019

 

     - Voz in mlaj stojita na Trnovem.

     - 17.30: Pletenja vencev in okrasja za goriški mlaj.   

       Organizirajo Društvo za ohranjanje dediščine

       Trnovske planote in krajani dobre volje.

 

 

 

 

PONEDELJEK, 29. APRIL 2019

-        Voz in mlaj stojita na Trnovem.

 

-Spremljevalna dejavnost, (organizacija: Aktiv mestnih žena in deklet  Goričanke):

-          14.00: Aktiv mestnih žena in deklet Goričanke: pletejo bršljanovo kito za okrasitev goriškega mlaja;

-          ob 14.00 se dobijo na ploščadi med Goriško knjižnico "F. Bevka" in stavbo  SNG Nova Gorica ter začnejo s pripravami na pletenje;

-          za vzdušje bo poskrbela spremljava harmonike, tako bo šlo delo lažje od rok; lepo bo skupaj ob delu in druženju.

 

TOREK, 30. APRIL 2019

 

6.00–9.00

- Trnovo, vpreganje in priprave vozov na odhod:

                  - krmljenje in pripravljanje konj,

                  - pripravljanje opreme vozov in mlaja,

                  - nakladanje vencev na dodatni voz za prevoz

                    okrasja,

                  - vpreganje konj,

                  - furmanski zajtrk (Društvo žena in deklet Trnovo).

- Spremljevalne dejavnosti (Organizira Društvo za ohranjanje dediščine Trnovske planote):

                  - 8.00 zbiranje pohodnikov,

                  - organiziran pohod iz Trnovega v Novo Gorico, organizator: Društvo za  

                     ohranjanje dediščine Trnovske planote.

 

9.00

- Odhod proti Novi Gorici:

                  - postanek pod vasjo Trnovo zaradi pregledovanja   

                    tovora,

                  - postanek na Ravnici, atraktivna vožnja skozi vas,

                  - postanek na Prevalu pri gostilni Panorama »Na

                    Prevalu«, čas za kosilo,

                  - postanek na Oddihu,

                  - nadaljevanje poti proti Solkanu,

                  - postanek v Solkanu Na placu,

-  Spremljevalna dejavnost, organizacija TD  Solkan

- Razstava gozdarskega orodja in opreme

- Sprejem in pogostitev furmanov in obiskovalcev

                  - postanek Pri gostilni Adriatic,

                  - postanek pred gostilno Gurman,

                  - odhod proti Novi Gorici.

 

16. 30

- Prihod pred stavbo Mestne občine Nova Gorica:

 

               -    sprejem pred stavbo Mestne občine Nova Gorica,

                    kratek postanek,

  -    dobrodošlica mlaju in furmanom,

                    nazdravljanje po srečno končani poti;

               -    Goričanke pripnejo furmanom rdeče nageljčke;

               -    izpreganje konj in raztovarjanje tovora;

               -    kulturni program oblikujejo folklorna skupina

                    UNITRI Nova Gorica in Goričanke,

                    celoten program bo povezoval Simon Kovač;

   -    krašenje in priprava za postavitev mlaja,

       -   postavitev mlaja.

 

 

 

- Spremljevalne dejavnosti:                                                           

-          kresovanje v Borovem gozdičku,

-          kres se bo prižgalo ob 20.30,

-          koncert Tinkare Kovač se bo začel ob 21.00.